Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 29-go sierpnia ścięcie św. Jana Chrzciciela, którego Herod stracić kazał w czasie Wielkanocnym. Jednakże pamiątkę obchodzimy uroczyście dzisiejszego dnia, ponieważ wtedy odnaleziono po raz drugi czcigodną głowę Świętego. Później przeniesiono ją do Rzymu, gdzie w kościele św. Sylwestra w Capite przy polu Marsowym doznaje wielkiej czci.
W Rzymie przy Awentynie dzień zgonu św. Sabiny, straconej mieczem za cesarza Hadriana, czym osiągnęła palmę męczeństwa.
Również w Rzymie pamiątka św. Kandydy, Dziewicy i Męczenniczki, której święte ciało Papież Paschalis przenieść kazał do kościoła św. Praksedy.
W Konstantynopolu męczeństwo św. Hipacjusza, Biskupa i św. Andrzeja, Kapłana, za panowania Leona Izauriusza. Za oddawanie czci obrazom Świętych podpalono im brody uprzednio nasączone smołą, zdarto skórę z głowy i wreszcie uduszono.
W Perugii uroczystość św. Eutymiusza, który z małżonką i synem Krescencjuszem po wybuchu dioklecjańskiego prześladowania chrześcijan uciekł z Rzymu do wspomnianego miasta, gdzie też zasnął spokojnie w Panu.
W Antiochii w Syrii dzień zgonu św. Męczenników Niceasa i Pawła. — W Metz uroczystość św. Adelfa, Biskupa i Wyznawcy.
W Paryżu złożenie zwłok świętego Mederyka, Kapłana. — W Anglii uroczystość św. Sebbusa, Króla. — Pod Smyrną dzień zgonu świętej Bazylii.
W obwodzie Troyes pamiątka św. Sabiny, Dziewicy, poważanej wielce dla cnót i cudów.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze