Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 28-go sierpnia w Hipponie w Afryce uroczysty obchód św. Augustyna, wielkiego Biskupa i Nauczyciela Kościoła. Zyskany wierze katolickiej przez św. Ambrożego, Biskupa i przezeń ochrzczony, bronił jej jako najznaczniejszy bojownik przeciw Manichejczykom i innym heretykom, a po wielu pracach podejmowanych dla Kościoła Bożego, poszedł wreszcie po nagrodę wieczną. Jego relikwie spoczęły najpierw na Sardynii, potem przeniesione zostały przez Luitpranda, króla Longobardów, do Pawii i pogrzebane z wielką czcią.
W Rzymie dzień zgonu świętego Hermesa, wysoce poważanego męża. Wedle akt św. Aleksandra, Papieża, wrzucono go najpierw do więzienia, a potem ścięto z wielu innymi, czym ukończył swoje męczeństwo.
W Brioude w Auwerni cierpienia św. Juliana. Był towarzyszem św. Ferreola, Trybuna wojennego, który podczas prześladowania Dioklecjana został schwytany przez pogańskich żołdaków i w okropny sposób zabity, gdyż wykrojono mu krtań żywcem.
W Konstancji nad jeziorem Bodeńskim uroczystość św. Pelagiusza, który za cesarza Numeriana i sędziego Ewilazjusza jako Męczennik otrzymał koronę zwycięstwa.
W Salerno dzień zgonu św. Fortunata, Kajusa i Antesa, ściętych z powodu Wiary św. za cesarza Dioklecjana.
W Konstantynopolu pamiątka św. Aleksandra, Biskupa, wielce poważanego starca. Na jego usilną modlitwę heretyk Ariusz podpadł sprawiedliwej karze Bożej, gdyż pękł i wyszły zeń wnętrzności.
W Saintes uroczystość św. Wiwiana, Biskupa i Wyznawcy.
Również pamiątka św. Mojżesza, który z osławionego rozbójnika stał się słynnym daleko pustelnikiem, a wielu dawniejszych towarzyszy rozboju nawrócił i przywiódł ze sobą do klasztoru.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze