Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 27-go sierpnia w Rzymie złożenie zwłok św. Józefa, Wyznawcy, odznaczającego się życiem pełnym niewinności i cudów. Założył on zakon Pijarów, aby wychowywać młodzież w bojaźni Bożej i nauce.
W Capua w Campanii uroczystość św. Rufusa, Biskupa i Męczennika, pochodzącego z rodu patrycjuszowskiego i ochrzczonego z całym domem przez św. Apolinarego, ucznia św. Piotra, Apostoła.
W Tomi męczeństwo św. Marcelina, Trybuna, jego małżonki Mannei i synów Jana, Serapiona i Piotra.
Na Sycylii pod Lentini śmierć męczeńska św. Eutalii, Dziewicy, zabitej mieczem z powodu wiary chrześcijańskiej przez własnego brata Sermiliana, przez co podążyła do swego niebieskiego oblubieńca.
Tegoż dnia męki świętej Antury Młodszej, wrzuconej do studni z powodu wiary w Chrystusa.
W Bergamo uroczystość św. Narnusa, którego św. Barnaba ochrzcił i wyświęcił na pierwszego Biskupa tegoż miasta.
W Arles uroczystość św. Cezariusza, Biskupa, męża wielkich cnót i świątobliwości.
W Autun pamiątka św. Sjagriusza, Biskupa i Wyznawcy. — W Pawii pamiątka świętego Jana, Biskupa. — W Lerydzie w Hiszpanii uroczystość św. Liceriusza, Biskupa.
W Tebaidzie pamiątka świętego Poimona, Pustelnika. — W San Severino w Marchii Ankonie uroczystość św. Małgorzaty, Wdowy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze