Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 26-go sierpnia w Rzymie uroczystość św. Zefiryna, Papieża i Męczennika.
Tamże męczeństwo św. Ireneusza i Abundiusza, wrzuconych w prześladowaniu Waleriana do kloaki. Kapłan Justyn wydobył ich zwłoki i pogrzebał je w krypcie obok św. Wawrzyńca.
W Ventimiglia pamiątka św. Sekunda, Męczennika, znakomitego oficera Legii Tebańskiej.
W Bergamo męczeństwo św. Aleksandra. Należał on do tego samego legionu i otrzymał jak poprzednio wymieniony palmę męczeńską za odważne wyznanie Wiary św.
Nad jeziorem pod Celano śmierć męczeńska św. Simplicjusza i jego synów Konstancjusza i Wiktoriana, ściętych mieczem za panowania cesarza Antonina po wielu męczarniach, przez co otrzymali koronę męczeńską.
W Nikomedii męczeństwo św. Hadriana, syna cesarza Probusa, którego Licyniusz kazał stracić, ponieważ zganił wywołane przezeń prześladowanie chrześcijan. Jego święte ciało zostało pogrzebane w Argyropolis przez jego wuja, Demetriusza, Biskupa Aleksandrii.
W Hiszpanii pamiątka św. Wiktora, zabitego z powodu wiary przez Maurów, czym dostąpił korony męczeńskiej.
W Capua uroczystość św. Rufina, Biskupa i Wyznawcy. — W Pistoi pamiątka św. Feliksa, Kapłana i Wyznawcy.
W Limie w Peru dzień zgonu św. Róży a Santa Maria, Dziewicy, Tercjarki Zakonu Dominikańskiego.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze