Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 5-go sierpnia w Rzymie na wzgórzu eskwilińskim poświęcenie bazyliki Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej.
Również w Rzymie pamiątka 23 Męczenników, którzy zostali ścięci za panowania Dioklecjana przy starej drodze Salaryjskiej i pogrzebani przy Clivus Cucumeris.
W Augsburgu męczeństwo św. Afry. Pouczona przez św. Narcyza, Biskupa, nawróciła się i z wszystkimi domownikami przyjęła Chrzest św. Później poniosła odważnie śmierć w płomieniach za Wiarę św.
W Askoli w Marchii Ankońskiej śmierć męczeńska św. Emegdiusza, Biskupa, wyświęconego przez św. Marcela, Papieża i posłanego tam na głoszenie Ewangelii. Za panowania cesarza Dioklecjana osiągnął koronę męczeńską.
W Antiochii pamiątka św. Euzygniusza, Żołnierza, który jako starzec stodziesięcioletni został wydany przez odstępczego cesarza Juliana pod miecz kata, ponieważ wymawiał mu odstępstwo od wiary katolickiej, którą znał już jego przodek Konstantyn Wielki.
Również pamiątka św. Męczenników egipskich: Kantyda, Kantydiana i Sobela. — W Autun uroczystość św. Kasjana, Biskupa. — Pod Teano pamiątka św. Parisa, Biskupa.
W Chalons we Francji uroczystość św. Memmiusza. Wyświęcony na Biskupa jako obywatel rzymski przez Piotra, Apostoła, nawrócił powierzony mu lud do prawdziwej wiary.
W Anglii pamiątka świętego Oswalda, Króla, którego żywot opisał św. Beda Czcigodny, Kapłan.
Tegoż samego dnia uroczystość św. Nonny, matki Nauczyciela Kościoła św. Grzegorza z Nazjanzu.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze