Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 4-go sierpnia w Bolonii uroczystość św. Dominika, Wyznawcy, założyciela zakonu kaznodziejskiego, męża sławnego wielce świątobliwością i wiedzą. Niewinność zyskaną na Chrzcie św. zachował do końca życia i dla szczególnych zasług stał się godnym wskrzeszenia trzech umarłych. Kiedy mocą swego słowa powstrzymał herezję i stał się dla wielu wiernym przewodnikiem w prowadzeniu bogobojnego i świątobliwego życia, zasnął spokojnie w Panu.
W Tessalonice męczeństwo św. Arystarcha, ucznia i stałego towarzysza św. Pawła, Apostoła, o którym tenże pisał do Kolosąn: "Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień" (Kol 4, 10). Został przez tegoż samego Apostoła wyświęcony na Biskupa Tessaloniki i wreszcie, gdy przetrwał wiele walk za cesarza Nerona, zeszedł z tego świata, aby odebrać koronę niebieską od Chrystusa.
W Rzymie przy Via Latina śmierć męczeńska św. Tertullina, Kapłana za czasów cesarza Waleriana. Obito go knutami, przypalano boki pochodniami, ściskano głowę, rozciągano na torturach i biczowano rzemieniami. Wreszcie został skazany na ścięcie.
W Konstantynopolu uroczystość św. Eleuteriusza, Senatora, zabitego za panowania cesarza Maksymiana za wiarę w Chrystusa.
W Persji męczeństwo świętej Ii z towarzyszkami, które zostały pomordowane w różny sposób przez króla Sapora wraz z 9000 pojmanych chrześcijan.
W Kolonii pamiątka św. Protazego, Męczennika. — W Weronie uroczystość św. Agabiusza, Biskupa i Wyznawcy. — W Tours pamiątka św. Eufroniusza, Biskupa.
W Rzymie uroczystość świętej Perpetui. Ochrzczona przez Piotra, Apostoła, nawróciła swego syna Nazariusza i małżonka Afrykana, pogrzebała także wiele ciał św. Męczenników i obfita w zasługi spokojnie zasnęła w Panu.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze