Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 30-go lipca w Rzymie męczeństwo św. Abdona i Sennena, Persów, których za czasów Decjusza związano łańcuchami i przywieziono do Rzymu. Za swą wierność w wierze zostali najpierw srodze ubiczowani ołowianymi kulkami, a potem ścięci mieczem.
W Tuburbum w Lucernarii w Afryce śmierć męczeńska św. Dziewic Maksymy, Donatylli i Sekundy za panowania cesarzy Waleriana i Gallienusa. Dwie pierwsze zostały napojone octem i żółcią, potem je strasznie biczowano, rozciągano na torturach, smażono nad ogniem i nacierano proszkiem wapiennym. Wreszcie rzucono je na pożarcie dzikim zwierzętom, jednak nie wyrządziły im one żadnej krzywdy. W końcu wszystkie trzy Męczenniczki pozbawiono życia mieczem.
W Cezarei w Kapadocji męczeństwo św. Julity. Pewien dostojnik przywłaszczył sobie jej dobra, a gdy ona wniosła do sądu skargę, on oświadczył, iż jako chrześcijanka nie ma do tego prawa. Sędzia żądał, aby złożyła bożkom ofiarę, bo dopiero wtenczas przyjmie jej skargę. Gdy jednak żadną miarą nie zdołano jej do tego nakłonić, wtedy wrzucono ją w ogień na pastwę płomieni, gdzie też wyzionęła ducha. Zwłok jej płomienie nie tknęły. Święty Bazyli Wielki wygłosił potem mowę pochwalną ku jej czci.
W Asyżu w Marchiach uroczystość św. Męczennika Rufina. — W Auxerre uroczystość św. Ursusa, Biskupa i Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze