Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 29-go lipca w Tarascon we Francji uroczystość św. Marty, Dziewicy, gościnnej przyjaciółki naszego Zbawiciela i siostry Maryi Magdaleny i św. Łazarza.
W Rzymie przy Via Aurelia męczeństwo św. Feliksa II, Papieża, który za obronę wiary katolickiej został wypędzony ze swego tronu przez ariańskiego cesarza Konstancjusza i zamordowany potajemnie w Cervetro w Toskanie. Jego ciało wzięli w posiadanie klerycy i pochowali przy wspomnianej ulicy. Później przeniesiono je do kościoła św. Kosmy i Damiana w Rzymie i tam po długiem zapomnieniu znaleziono znowu pod ołtarzem wraz z relikwiami św. Męczenników Marka, Marceliana i Trankwilina. Razem z nimi złożono je w dawnym miejscu. Pod owym ołtarzem znalazły się także ciała św. Męczenników Abundiusza i Abundancjusza.
W Rzymie przy Via Portuensis śmierć męczeńska Świętych: Symplicjusza, Faustyna i Beatryksy za panowania cesarza Dioklecjana. Dwaj pierwsi po różnorakich mękach zostali skazani na śmierć, a ich siostrę Beatryksę sędzia kazał od razu udusić.
Również w Rzymie uroczystość św. Lucylli i Flory, także św. Eugeniusza, Antonina i Teodora z 18 towarzyszami, którzy swą wiarę przypieczętowali krwią za czasów cesarza Galliena.
W Gangra w Paflagonii męczeństwo św. Kalinika. Sieczono go żelaznymi rózgami i poddawano go rozmaitym innym męczarniom, aż wreszcie dokonał życia w piecu.
W Norwegii uroczystość św. Olafa, Króla i Męczennika. — W S. Brienc w Bretanii uroczystość świętego Gulielma, Biskupa i Wyznawcy.
W Troyes we Francji uroczystość św. Lupusa, Biskupa i Wyznawcy. Wraz ze św. Germanem udał się w podróż do Anglii celem zwalczania heretyckich pelagianów. Chronił także swe miasto Biskupie bezustanną modlitwą i ocalił je od zburzenia przez hordy Atylli, które wówczas pustoszyły całą Francję. Po 52-letnim gorliwym spełnianiu swego wysokiego urzędu przeniósł się do spokoju wiecznego.
Również złożenie zwłok św. Prospera, Biskupa z Orleanu. — Pod Todi pamiątka św. Faustyna, Wyznawcy. — W Manii w Galecji pamiątka świętego Serafina.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze