Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 13-go lipca w Rzymie uroczysty obchód św. Anakleta, Papieża, który nastąpił po św. Klemensie, rządził Kościołem Bożym i wsławił go swą chwalebną śmiercią męczeńską.
W Macedonii uroczystość św. Silasa. Był jednym z najlepszych uczniów Apostołów i został posłany przez nich wraz z Pawłem i Barnabą do nawracania pogan. Po gorliwym i pełnym mocy Bożej spełnianiu swego obowiązku i po wielorakich trudach dla chwały Chrystusowej, zasnął spokojnie w Panu.
Tegoż dnia pamiątka św. Proroków Joela i Ezdrasza. — Również męczeństwo św. Serapiona, który pod cesarzem Sewerem przez ogień zaszedł do uciech rajskich.
Na wyspie Chios pamiątka św. Miropsy, która pobita drągami znalazła palmę męczeństwa za panowania cesarza Decjusza.
W Afryce pamiątka św. Eugeniusza, Wyznawcy, Biskupa Kartagińskiego, odznaczającego się odwagą wiary i wielką świątobliwością. Podczas prześladowania przez Wandalów pod ariańskim królem Hunerykiem znosił wiele trudów, a wraz z nim prawie cały kler diecezjalny, w tym kilkuset lektorów, będących jeszcze w bardzo młodym wieku. Wszyscy zostali najpierw osłabieni katowaniem i głodem, a potem chętnie poszli na wygnanie za Chrystusa. Najbardziej odznaczyli się: Archidiakon Salutaris, a drugi godnością po nim następujący, imieniem Murilla. Obaj mimo wszelkich mąk trzy razy wytrwali w wyznawaniu wiary, przez co zdobyli sobie sławę niewzruszonej stałości.
W Bretanii uroczystość św. Turiana, Biskupa i Wyznawcy, męża przedziwnej niewinności i prostoty serca.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze