Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 28-go czerwca wigilia św. apostołów Piotra i Pawła. — W Rzymie uroczystość św. Leona II papieża.
W Lyonie we Francji męczeństwo świętego Ireneusza, biskupa. Hieronim pisze, że był on uczniem św. Polikarpa ze Smyrny i bliski czasom apostolskim. Przez wiele lat zwalczał nauki błędnowiercze, a za cesarza Sewera dostąpił nader chwalebnej śmierci prawie z całą ludnością miasta Lyonu.
W Aleksandrii w tym samym prześladowaniu śmierć męczeńska św. Plutarcha i Serena, katechumena Heraklida, neofity Herona, drugiego Serena, katechumena Rhaisa, Potamiony i jej matki Marceli. W szczególny sposób odznaczyła się między nimi św. Potamiona, Dziewica, która za swe dziewictwo i za swą wiarę znosić musiała najstraszniejsze, nieludzkie męczarnie; w końcu spalono ją razem z matką.
Tegoż dnia męczeństwo św. Papiusza, którego w prześladowaniu dioklecjańskim najpierw okropnie ubiczowano, potem wrzucono do kotła z wrzącym tłuszczem i olejem, a w końcu po wielu innych jeszcze męczarniach ścięto.
W Utrechcie uroczystość św. Benigna, biskupa i Męczennika. — W Rzymie uroczystość świętego Pawła, papieża.
W Cordobie uroczystość św. Argimira, mnicha, który za wiarę chrześcijańską został zabity przez Maurów.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze