Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 27-go czerwca w Galacji męczeństwo św. Crescentego, ucznia apostoła św. Pawła. Najpierw w Galii wielu nawrócił do wiary Chrystusowej przez swe kazania; później powrócił znowu do Galatejczyków, dla których już przedtem przeznaczony był na biskupa, i aż do końca życia swego starał się ich wzmocnić w służbie Bożej. W końcu umarł jako Męczennik za panowania cesarza Trajana.
W Cezarei w Palestynie męczeństwo świętego Anekta za cesarza Dioklecjana. Za to, że zachęcał innych chrześcijan do wierności i że mocą swej modlitwy obalił kilka posągów pogańskich, kazał go sędzia biczować 12 oprawcom. Potem ucięto mu ręce i nogi, a w końcu głowę, i tak dostąpił korony męczeństwa.
W Konstantynopolu uroczystość św. Sampsona, kapłana, który się opiekował szczególnie chorymi i biednymi.
W Cordobie pamiątka św. Męczenników: Zoila z 19 towarzyszami. — W okolicy Tours uroczystość św. Jana, kapłana i Wyznawcy. — W Wielkim Waradynie na Węgrzech uroczystość św. Władysława, króla, do dzisiaj słynącego cudami.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze