Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 26-go czerwca w Rzymie męczeństwo św. Braci Jana i Pawła. Jan był mistrzem dworu, Paweł sekretarzem Konstancji, córki cesarza Konstantyna. Później za cesarza Juliana Odstępcy obaj zostali ścięci i osiągnęli przez to koronę męczeńską.
Pod Trydentem śmierć męczeńska św. Wigiliusza. Kiedy usiłował do reszty wytępić pozostałości pogaństwa, został ukamienowany przez rozgniewanych pogan i tak życie swe oddał za Chrystusa.
W Cordobie w Hiszpanii uroczystość młodziutkiego Męczennika Pelagiusza. Za stałość w wierze świętej kalif Abderraman kazał mu poodrywać wszystkie członki, jeden po drugim, przez co zgotował mu wspaniałą i chwalebną śmierć męczeńską.
Pod Valenciennes cierpienia świętego Salwiusza, biskupa z Angouleme i św. Superiusza.
Tak samo pamiątka św. Antelma, biskupa z Bellay. — W Tessalonice pamiątka św. Dawida, pustelnika. — Tegoż dnia uroczystość św. Persewerandy, Dziewicy.
W okolicy Poitiers uroczystość św. Maksencjusza, kapłana i Wyznawcy, obdarzonego przez Boga darem czynienia cudów.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze