Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 25-go czerwca w okolicy Goglietto pod Nusco uroczystość św. Wilhelma, Wyznawcy, założyciela zakonu pustelników z Monte Vergine.
W Rzymie śmierć męczeńska św. Łucji, Dziewicy, z 22 towarzyszami cierpienia.
W Aleksandrii męczeństwo św. Gallikana. Przed nawróceniem swoim był konsulem, dostąpił nawet zaszczytu triumfu i cieszył się wielkim poważaniem cesarza Konstantyna. Gdy z namowy dwóch braci, św. Jana i Pawła, przyjął wiarę chrześcijańską, usunął się z św. Hilariuszem do Ostii i poświęcił się zupełnie miłości bliźniego i pielęgnowaniu chorych. Gdy wiadomość o tym się rozniosła, gromadzili się ludzie z dalekich okolic, aby z podziwem oglądać byłego patrycjusza i konsula, jak mył ubogim nogi, nakrywał stoły, chorych otaczał czułą opieką i spełniał wszelkie uczynki miłosierdzia. Kiedy go cesarz Julian Odstępca wydalił z Ostii, udał się do Aleksandrii i został tam skazany na ścięcie, ponieważ z obrzydzeniem odparł żądanie złożenia ofiary bożkom.
W Sibapolis w Syrii męczeństwo św. Febronii, Dziewicy, która podczas prześladowania dioklecjańskiego zniosła wiele mąk za swą prawowierność i czystość. Najpierw ją ubiczowano i rozpięto na torturach, potem rozdzierano żelaznymi grzebieniami i palono pochodniami. Następnie wybito jej zęby i odcięto piersi, a w końcu stracono ją mieczem. Ozdobiona tak wielu krwawymi klejnotami, pośpieszyła naprzeciw niebieskiego Oblubieńca.
W Besancon we Francji uroczystość św. Antydiusza, biskupa, zabitego przez Wandalów za wiarę katolicką.
Pod Reggio uroczystość św. Prospera Akwitana, biskupa. Cechujący się wielką uczonością i cnotą, bronił odważnie wiary katolickiej przeciwko pelagianom.
W Turynie uroczystość św. Maksyma, biskupa i Wyznawcy, wsławionego pobożnością jak też wykształceniem.
Pod Bereą pamiątka św. Sozypatra, ucznia św. Pawła apostoła. — W Holandii pamiątka św. Adelberta, Wyznawcy, ucznia św. Willibrorda biskupa.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze