Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 24-go maja w Antiochii uroczystość św. Manahena, brata tetrarchy Heroda. Jako nauczyciel i prorok Nowego Testamentu działał w tym mieście z wielkim powodzeniem i stamtąd odszedł do wiecznej szczęśliwości.
Również pamiątka bł. Joanny, małżonki Chuza, będącego zarządcą u Heroda. Święty Łukasz wspomina o niej w swej Ewangelii (Łk 8, 3).
W Porto pod Rzymem męczeństwo świętego Wincencjusza. — W Brescji uroczystość świętej Afry, Męczenniczki, za panowania cesarza Hadriana. — W Istrii śmierć męczeńska św. Zoellusa, Serwicjusza, Feliksa, Sylwana i Dioklesa.
W Nantes w Bretanii śmierć męczeńska świętych braci Donacjana i Rogacjana, którzy pod panowaniem Dioklecjana byli torturowani za wyznawanie wiary chrześcijańskiej, a w końcu zostali przebici dzidą i ścięci.
Tegoż dnia męczeństwo dowódcy Melecjusza z 252 towarzyszami, którzy różnymi sposobami zostali zamęczeni. — Również pamiątka św. Męczenniczek Zuzanny, Marcjanny i Palladii. Były one żonami wspomnianych poprzednio żołnierzy i zostały razem z dziećmi pozbawione życia.
W Mediolanie pamiątka św. Robustiana, Męczennika. — W Bolonii przeniesienie relikwii św. Dominika, Wyznawcy, za czasów papieża Grzegorza IX.
W Maroku dzień zgonu bł. Jana de Prado z zakonu ostrej reguły Bosonogich. Za głoszenie Ewangelii uwięziono go, biczowano i zadawano mu różne męczarnie, aż w końcu na stosie oddał swe życie za Chrystusa.
W klasztorze Lerin uroczystość św. Wincencjusza, kapłana, który był w wielkim poważaniu ze względu na swą uczoność i świętość.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze