Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 23-go maja w Rzymie uroczystość pamiątkowa św. Jana Chrzciciela de Rossi, Wyznawcy, który z wielką cierpliwością i miłością głosił Ewangelię ubogim.
W Langres we Francji męczeństwo św. Dezyderiusza, biskupa. Widząc, jak naród jego jest poniewierany przez hordy Wandalów, chciał ich króla prosić o miłosierdzie, ten kazał go jednak zaraz zamordować. Święty z radością podał głowę swą pod miecz za swe owieczki, a ugodzony śmiertelnie oddał duszę Stwórcy. Razem z nim stracono także wielu z jego owczarni, którzy grób swój znaleźli pod miastem.
W Hiszpanii śmierć męczeńska św. Epitacjusza i Bazyleusza, biskupów. — W Afryce pamiątka św. Kwinkcjana, Lucjusza i Juliana, Męczenników, którzy zasłużyli sobie na koronę wieczną podczas prześladowania przez Wandalów.
W Kapadocji uroczystość pamiątkowa św. Męczenników, którym najpierw zmiażdżono nogi, a potem ich zabito podczas prześladowania chrześcijan za panowania Maksymiana Galeriusza, jak również tych, co tegoż dnia śmierć znaleźli w Mezopotamii. Powieszono ich za nogi i część zaczadzono dymem, a część spalono.
W okolicy Lyonu uroczystość św. Dezyderego z Vienny, który z rozkazu króla Teodoryka został ukamienowany i tak uzyskał koronę męczeńską.
W Synnadzie we Frygii pamiątka św. Michała, biskupa. — Tegoż dnia uroczystość Merkurialisa, biskupa. — W Neapolu w Kampanii św. Eufebiusza, biskupa.
Pod Norcją pamiątka św. mnichów Eutychiusza i Florencjusza, o których wspomina papież św. Grzegorz.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze