Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 21-go maja w Maurytanii dzień zgonu św. Tymoteusza, Poliusza i Eutychiusza, diakonów, którzy w tych okolicach głosili słowo Boże i wspólnie zdobyli koronę męczeńską.
W Cezarei w Kapadocji śmierć męczeńska św. Polieukta, Wiktoriusza i Donata. — W Kordobie uroczystość św. Sekundyna, Męczennika. — Tegoż dnia pamiątka św. Synezjusza i Teopompusa, Męczenników.
W Cezarei Filipowej męczeństwo św. Nikostrata, trybuna wojskowego, i Antiocha z innymi żołnierzami. — W Aleksandrii uroczystość pamiątkowa św. Sekundusa, kapłana, z wielu wiernymi, których ariański biskup Georgios kazał wymordować w najokrutniejszy sposób. Działo się to w dniach Zielonych Świątek za czasów cesarza Konstancjusza.
Tegoż dnia pamiątka św. Walensa, biskupa, którego zabito razem z trojgiem dzieci. — Również pamiątka św. biskupów i kapłanów, którzy przez arian zesłani zostali na wygnanie i przez to zasłużyli sobie na policzenie w poczet świętych Wyznawców.
W Nicei we Francji uroczystość św. Hospicjusza, Wyznawcy, wsławionego cnotą wstrzemięźliwości i darem przepowiadania.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze