Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 20-go maja w Akwili w Abruzzach uroczystość św. Bernardyna z Sieny z zakonu Franciszkanów, który całe Włochy napełnił światłem swej mądrości i cnoty.
W Rzymie przy Via Salaria męczeństwo św. Bazylii, Dziewicy. Pochodziła ona z rodu królewskiego i miała bardzo pięknego oblubieńca, odmówiła mu jednakże swej ręki, za co została przez niego oskarżona o wyznawanie wiary chrześcijańskiej. Cesarz Gallienus orzekł, że musi oddać rękę narzeczonemu, albo zostanie ukarana śmiercią. Gdy Bazylia odpowiedziała, że jej oblubieńcem jest król nad królami, przebito ją mieczem.
W Nimes we Francji uroczystość św. Baudeliusza, Męczennika. Żądano od niego, aby złożył bożkom ofiarę, ale on nie dał się zachwiać w swej wierze mimo biczowania i różnych męczarni i tak zasłużył sobie w końcu na palmę zwycięstwa.
W Edessie w Syrii męczeństwo św. Talaleusza, Asteriusza, Aleksandra i towarzyszy, którzy cierpieli za panowania cesarza Numeriana. — W Brescji pamiątka św. Anastazego, biskupa. — W Pawii pamiątka św. Teodora, biskupa.
W Tebaidzie pamiątka św. Akwila, Męczennika, który z miłości dla Chrystusa dał się rozszarpać żelaznymi grzebieniami. — W Bourges we Francji uroczystość św. Austregizila, biskupa i Wyznawcy.
W Rzymie uroczystość św. Plautylli, małżonki konsula Sabinusa. Była ona matką św. Flawii Domicylli, a ochrzczona przez świętego Piotra apostoła, cnotami swymi przewyższyła wysokość swego pochodzenia; umarła spokojnie w Panu.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze