Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 19-go maja w Rzymie uroczystość św. Piotra z Morono, który jako pustelnik został obrany papieżem i jest znany pod nazwą Celestyna V. Później złożył tę wysoką godność i dalej prowadził bogobojne życie w samotności, aż bogaty w cnoty i odznaczony cudami odszedł do swej ojczyzny Niebieskiej.
W Rzymie uroczystość św. Pudencjany, Dziewicy, która po wielu udręczeniach weszła do chwały wiecznej. Starała się ona z największą gorliwością o pochowanie wielu św. Męczenników, a z miłości dla Chrystusa cały swój majątek rozdała ubogim.
Tamże pamiątka św. Pudensa, ojca św. Pudencjany, senatora. Ochrzczony przez św. Piotra apostoła, potrafił aż do końca swego życia zachować czystą i niesplamioną białą sukienkę wtenczas otrzymaną.
W Rzymie przy Via Appia męczeństwo św. Kalocerusa i Parteniusza. Kalocerus był pierwszym podkomorzym małżonki cesarza Decjusza. Podobnie i Parteniusz był urzędnikiem dworskim. Obaj zostali na rozkaz Decjusza ścięci, ponieważ nie chcieli złożyć ofiary bożkom.
W Nikomedii śmierć męczeńska Św. Filotera, syna prokonsula Pacjanusa. Po wielu męczarniach doczekał się korony zwycięstwa za panowania Dioklecjana.
Tamże uroczystość pamiątkowa 6 Dziewic, między którymi odznaczyła się Cyriaka. Wyrzucała ona Dioklecjanowi jego bezbożność, za co posiekano ją w najokropniejszy sposób i wrzucono w ogień.
W Canterbury uroczystość św. Dunstana, biskupa. — W Bretanii pamiątka św. Iwona, kapłana i Wyznawcy. Jako adwokat, z miłości dla Chrystusa zajmował się przede wszystkim sierotami, wdowami i biednymi.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze