Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 12-go maja w Rzymie przy Via Ardeatina uroczystość św. Nereusza i Achilleusza, braci i Męczenników. Jako słudzy św. Flawii Domicylli musieli znosić z nią długie wygnanie. Potem srodze ich ubiczowano, a gdy zmuszani ogniem j torturami do służby bożkom odpowiedzieli, że Chrzest święty otrzymali od św. Piotra i dlatego nigdy bożkom kłaniać się nie będą, zostali ścięci. Relikwie ich wraz z relikwiami św. Flawii Domicylli zostały dnia 11 maja uroczyście przeniesione z kościoła św. Hadriana na dawne miejsce, tj. do kościoła ich imienia, odbudowanego przez papieża Klemensa VIII.
W Rzymie przy Via Aurelia męczeństwo św. Pankracego, który jako czternastoletni chłopiec ścięty został za panowania Dioklecjana. — Tamże śmierć świętego Dionizego, Męczennika, stryja św. Pankracego.
Na Sycylii uroczystość pamiątkowa św. Filipa z Argirium. Posłany tam przez papieża celem głoszenia Ewangelii, zdobył dla wiary katolickiej wielką część tej wyspy. Jego świętość przejawiała się szczególnie w uzdrawianiu opętanych.
W Salaminie na Cyprze uroczystość św. Epifaniusza, biskupa, który się odznaczył nie tylko szeroką wiedzą i dokładną znajomością Pisma świętego, ale był także wielce poważany z powodu świętości życia, gorliwości wiary katolickiej, miłosierdzia dla ubogich i mocy czynienia cudów.
W Konstantynopolu pamiątka świętego Germana, patriarchy, sławnego cnotami i nauką. Wystąpił on z wielką stanowczością przeciwko cesarzowi Leonowi Izauryjczykowi z powodu jego rozporządzenia przeciwko obrazom Świętych.
W Trewirze uroczystość świętego Modoalda, biskupa. — W Calzadzie pamiątka świętego Dominika, Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze