Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 11-go maja w Rzymie przy Via Salaria uroczystość św. Antyma, Męczennika. Za to, że prowadził życie święte i gorliwie głosił Ewangelię, wrzucono go do Tybru podczas prześladowania dioklecjanskiego, jednakże anioł wybawił go i wrócił Kościołowi. W końcu jednak został ścięty i wszedł jako zwycięzca do wiecznej chwały.
Tegoż dnia męczeństwo św. Ewelliusza. Należał on do urzędników domowych Nerona, a widząc stałość św. Torpesa, nawrócił się także i został za Chrystusa ścięty.
W Rzymie męczeństwo św. Maksyma, Fabiusza i Bassusa, których zabito przy Via Salaria podczas prześladowania dioklecjanskiego.
W Camerino uroczystość pamiątkowa Męczenników św. Anastazjusza i jego towarzyszy, którzy śmierć znaleźli podczas prześladowania decjańskiego.
W Osimo pamiątka św. Sisinusa, diakona, jako też św. Dioklecjusza i Florencjusza, uczniów św. Antyma, kapłana, którzy ponieśli śmierć męczeńską przez ukamienowanie za panowania Dioklecjana.
W Sanseverino pod Anconą pamiątka św. Illuminata, Wyznawcy. — W Varennes pamiątka św. Gangulfa, Męczennika.
W Vienne uroczystość św. Mamerta, biskupa, który dla odwrócenia grożących nieszczęść zaprowadził w swym mieście procesje błagalne podczas trzech ostatnich dni przed Wniebowstąpieniem Pana Jezusa. Zwyczaj ten został później przyjęty przez cały Kościół święty.
W Sauvigny złożenie zwłok św. Majolusa, opata z Clugny, którego święte życie bogate było w zasługi.
W Grottaglio pod Tarentem uroczystość św. Franciszka de Hieronimo, Wyznawcy Towarzystwa Jezusowego, wsławionego wielką cierpliwością i miłością w pracach dla zbawienia dusz, za co policzony został między Świętych przez papieża Grzegorza XVI. Uroczystość na cześć jego obchodzona jest z wielką wspaniałością w Neapolu, gdzie spoczywa jego ciało.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze