Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 10-go maja uroczystość św. Antoniego, Wyznawcy i arcybiskupa Florencji, którego śmierć wspominaliśmy 2 maja.
W Rzymie przy Via Latina męczeństwo św. Gordiana i Epimachusa. Za panowania cesarza Juliana Odstępcy Gordiana ubiczowano kulami ołowianymi, a potem ścięto. Jego ciało chrześcijanie złożyli nocą przy tej samej drodze i w tym samym grobie, w którym krótko przedtem złożono relikwie św. Epimachusa, Męczennika z Aleksandrii.
W kraju Hus pamiątka św. Hioba, proroka, który słynie ze swej cudownej cierpliwości.
W Rzymie śmierć męczeńska św. Kalepodiusza, kapłana, którego cesarz Aleksander kazał stracić, wlec przez ulice i wrzucić do Tybru. Jego zwłoki zostały odnalezione i pochowane z wielką czcią przez papieża Kaliksta. Ścięto wtedy również konsula Palmacjusza z żoną, synami i 42 domownikami, senatora Symplicjusz a z żoną i 68 osobami należącymi do rodziny, a potem jeszcze Feliksa z małżonką. Głowy tych Męczenników zatknięto na bramach miasta ku przestrodze chrześcijan.
Również w Rzymie na Centum Aulae przy Via Latina pamiątka św. Kwartusa i Kwinktusa, Męczenników, których relikwie przeniesiono do Capui.
W Lentini na Sycylii uroczystość św. Męczenników: Alfiusza, Filadelfa i Cyryna.
W Tarencie pamiątka św. Kataldusa, biskupa, sławnego cudami. — W Smyrnie dzień zgonu św. Dioskoryda, Męczennika. — W Madrycie uroczystość pamiątkowa świętego Izydora, rolnika, wsławionego cudami.
W Bolonii uroczystość św. Mikołaja Albergati z zakonu Kartuzów, biskupa i kardynała, który się wsławił świętym życiem i pracami apostolskimi. Jego święte ciało spoczywa we Florencji w kościele kartuzjańskim.
W Mediolanie odnalezienie zwłok św. Nazariusza i Celzusa, Męczenników. Zwłoki pierwszego z nich znalazł św. Ambroży, biskup, jeszcze okrwawione i przeniósł je wraz z ciałem św. Celzusa, ucznia św. Nazariusza, do bazyliki św. apostołów. Obu Męczenników ścięto podczas prześladowania Neronowego.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze