Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 9-go maja w Nazjanzie uroczystość św. Grzegorza, biskupa, który dla swej nadzwyczajnej wiedzy teologicznej otrzymał przydomek "Teologa". Wskrzesił on na nowo wiarę katolicką w Konstantynopolu i zdusił powstające nauki błędnowiercze.
W Rzymie pamiątka św. Hermasa, o którym wspomina św. apostoł Paweł w swym liście do Rzymian (Rz 16, 14). Ponieważ z pełnym poświęceniem oddał się służbie Bożej, został godną ofiarą przed Panem, a bogaty w cnoty zdobył sobie chwałę niebieską.
W Cagli przy Via Flaminia męczeństwo św. Geroncjusza, biskupa Cervii. — W Persji śmierć męczeńska 310 Męczenników. — W Vendome pochowanie św. Beatusa, Wyznawcy.
W Konstantynopolu przeniesienie relikwii św. Andrzeja apostoła i św. Łukasza Ewangelisty z Achai, oraz świętego Tymoteusza, ucznia św. Pawła apostoła, z Efezu. Relikwie św. Andrzeja zostały później przeniesione do Amalfi we Włoszech, gdzie doznają od wiernych wielkiej czci. Z jego grobu sączą się bez ustanku krople cudownie uzdrawiającego płynu.
W Rzymie przeniesienie św. Hieronim a, kapłana i Nauczyciela Kościoła, z Betlejem do bazyliki Santa Maria Maggiore.
W Barii w Apulii przeniesienie zwłok świętego Mikołaja biskupa z Miry do Licji.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze