Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 6-go maja w Rzymie uroczystość św. Jana w Oleju, Ewangelisty. Z rozkazu cesarza Domicjana sprowadzono go w kajdanach z Efezu do Rzymu i przed Bramą Łacińską zanurzono w kotle z wrzącym olejem, z którego jednak wyszedł zdrowszy i żwawszy, niż był przedtem.
W Antiochii uroczystość świętego Ewodiusza, który został wyświęcony przez apostoła Piotra na pierwszego biskupa tegoż miasta, o czym świadczy św. Ignacy, Męczennik, w swym liście do antiochian. Życie zakończył jako sławny Męczennik.
W Cyrenie pamiątka św. Lucjusza, o którym wspomina św. Łukasz w Dziejach Apostolskich (Dz 13, 1).
W Rzymie pamiątka św. Benedykty, Dziewicy. — W Afryce męczeństwo św. Heliodora i Wenusta z 75 towarzyszami. — W Carrei w Mezopotamii pamiątka św. Protogenesa, biskupa.
Na Cyprze dzień zgonu św. Teodota, biskupa Cyrynei, który za cesarza Licyniusza wiele wycierpiał, jednakże gdy dla Kościoła nastąpiły spokojniejsze czasy, życie spokojnie zakończył w Panu.
W Damaszku uroczystość św. Jana Damasceńskiego, który wsławił się świętym życiem i uczonością. Z wielką gorliwością mową i piórem walczył w obronie obrazów Świętych. Gdy przez podstęp Leona Izauryjczyka odcięto mu rękę, polecił się Najświętszej Maryi Pannie, której czci tak gorliwie bronił, i został uleczony z kalectwa.
W Anglii uroczystość świętego Eadberta, biskupa z Lindisfarne, który cieszył się powszechnym szacunkiem dla swej pobożności i uczoności.
W Salerno przeniesienie relikwii św. Mateusza, apostoła. Sprowadzone z Etiopii, spoczywały w różnych miejscach, aż wreszcie w Salerno znalazły godne miejsce spoczynku.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze