Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 5-go maja w Rzymie uroczystość pamiątkowa św. Piusa V, papieża, z zakonu Dominikanów. Pracując nieznużenie przywrócił karność w Kościele, wytępił błędne nauki i zniszczył Turków, wrogów imienia chrześcijańskiego. Nie tylko przez mądre prawa, ale i przez swe święte życie zasłużył się dla pomnożenia dobra Kościoła katolickiego.
Również w Rzymie pamiątka świętej Krescencjany, Męczenniczki. — Tamże uroczystość św. Sylwana, Męczennika. — W Aleksandrii dzień zgonu św. Eutymiusza, diakona, który za Chrystusa umarł w więzieniu.
W Tessalonice męczeństwo św. Ireneusza, Peregryna i Ireny, którzy swe życie poświęcili na stosie. — W Auxerre pamiątka św. Jowiniana, lektora i Męczennika.
W Leocata na Sycylii dzień zgonu św. Angelusa, kapłana z zakonu Karmelitów, którego błędnowiercy wydali na śmierć za obronę św. wiary katolickiej.
W Jerozolimie pamiątka św. Maksyma, biskupa i Wyznawcy, któremu cesarz Maksymian Galeriusz kazał wykłuć jedno oko i jedną stopę okaleczyć rozpalonym żelazem, po czym skazano go na roboty w kopalni kruszcu.
W Edessie w Syrii pamiątka św. Eulogiusza, biskupa i Wyznawcy. — W Bolonii uroczystość św. Teodora, wysoce zasłużonego biskupa.
W Arles we Francji uroczystość św. Hilarego, biskupa, który się odznaczył wielką uczonością i świętością.
W Vienne we Francji pamiątka św. Nicetusa, biskupa, męża zadziwiającej świętości.
Tegoż dnia uroczystość św. Sakerdosa, biskupa Saguntu. — W Mediolanie pamiątka św. Geruncjusza, biskupa.
Tamże nawrócenie św. Augustyna, biskupa i Nauczyciela Kościoła, którego św. Ambroży przekonał o prawdzie wiary św. i tego dnia ochrzcił.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze