Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 30-go kwietnia w Rzymie uroczysty obchód św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy z zakonu kaznodziejskiego, odznaczającej się świętym życiem i wieloma cudami. Pius II zaliczył ją w poczet świętych Dziewic.
W Lambezie w Numidii dzień zgonu św. Mariana, Lektora i św. Jakuba, Diakona. Pierwszy z nich już w prześladowaniu Decjusza odparł zwycięsko wszelkie zaczepki wiernym wytrwaniem przy wierze, później jednak został powtórnie schwytany ze św. Jakubem. Po wielu okrutnych cierpieniach, wzmocnieni dwukrotnym pocieszeniem z Nieba, ponieśli z wielu innymi śmierć męczeńską.
Pod Saintes pamiątka św. Eutropiusza, Biskupa i Męczennika, który św. Klemensa, Papieża wyświęcił na Biskupa i wysłał do Galii na głoszenie Ewangelii. Gdy już wiele lat piastował swój urząd, wrogowie Chrystusa rozbili mu głowę i dopomogli tym do korony zwycięskiej.
W Cordobie męczeństwo św. Amatora, Kapłana, Piotra, Mnicha i św. Ludwika. — W Nowarze śmierć męczeńska św. Wawrzyńca, Kapłana i dzieci wziętych przezeń na wychowanie.
W Aleksandrii pamiątka św. Afrodyzjusza, Kapłana, umęczonego z trzydziestoma towarzyszami. — W Efezie męczeństwo św. Maksyma, który w decjańskim prześladowaniu chrześcijan otrzymał koronę zwycięską.
W Neapolu w Campanii uroczystość św. Sewera, Biskupa. Między innymi cudami wskrzesił on umarłego, aby ten swym świadectwem dowiódł fałszerstwa i nieprawdy kłamliwego wierzyciela.
W Evorei w Epirze dzień pamiątkowy świętego Donata, Biskupa, błyszczącego swym świętobliwym życiem za czasów cesarza Teodozjusza. — W Londynie uroczystość św. Erkonwalda, sławnego wielu cudami. — W Fermo pamiątka św. Zofii, Dziewicy i Męczenniczki.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze