Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 29-go kwietnia w Mediolanie męczeństwo św. Piotra z Werony, dominikanina, któremu nienawiść heretyków do wiary katolickiej zgotowała śmierć.
Pod Pafus na Cyprze uroczystość św. Tychika, ucznia św. Pawła, Apostoła, nazywającego tegoż w listach swych najukochańszym bratem, wiernym sługą i współpracownikiem w Panu.
W Cirta w Numidii uroczystość pamiątkowa św. Agapiusza i Sekundyna, Biskupów i Męczenników. Gdy pozostawali na wygnaniu, rozpoczęło się prześladowanie chrześcijan imperatora Waleriana, w którym wściekłość pogan zwróciła się na zachwianie stałości wiernych. Przy tej sposobności pomnożyli także i obaj wymienieni Biskupi blask swej godności chwałą męczeństwa. Cierpieli z nimi także: żołnierz Emilian, poświęcone Bogu Dziewice Tertulla i Antonia oraz pewna matka z bliźniętami.
Tego dnia śmierć męczeńska siedmiu rozbójników nawróconych przez św. Jazona, którzy jako Męczennicy pozyskali życie wieczne.
W Bresci uroczystość św. Paulina, Biskupa i Wyznawcy. — W klasztorze Clugny dzień pamiątkowy św. Hugona, Opata. — W klasztorze Molesme uroczysty obchód św. Roberta, pierwszego Opata z Citeaux.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze