Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 27-go kwietnia w Nikomedii dzień zgonu św. Antymusa, Biskupa, który zyskał dla wiary Chrystusa chwałę męczeństwa przez ścięcie za panowania Dioklecjana. W ślad za nim poszła prawie cała jego owczarnia: jedni zostali ścięci, drudzy wrzuceni w ogień, a inni wsadzeni na łodzie i w morzu utopieni.
W Rzymie złożenie do grobu św. Anastazego, Papieża. Było on bogaty mimo wszelkiego ubóstwa i pełen Apostolskiego zapału dla Kościoła Bożego. Jak pisze św. Hieronim, nie miał być długo własnością Rzymu, aby stolica świata nie została zburzona za panowania takiego duszpasterza. Niedługo po jego zgonie Goci zajęli i splondrowali Rzym.
W Tarsie w Cylicii dzień męczeństwa św. Kastora i Stefana. — W Bolonii uroczystość św. Tertuliana, Biskupa i Wyznawcy. — W Bresci uroczystość św. Teofila, Biskupa.
W Konstantynopolu pamiątka św. Jana, Opata, który z wielkim oddaniem bronił czci obrazów za panowania cesarza Leona III Ormianina.
W Tarragonie uroczystość bł. Piotra Armengaudiusza z zakonu Najświętszej Maryi Panny od wykupienia niewolników, który wycierpiał bardzo wiele przykrości przy wykupowaniu chrześcijan w Afryce. Zakończył życie w klasztorze S. Maria de Pratis błogosławioną śmiercią.
W Limie w Peru uroczystość św. Turybiusza, Arcybiskupa. — W Lucca we Włoszech uroczystość bł. Zyty, Dziewicy, odznaczonej życiem cnotliwym i obfitującym w cuda.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze