Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 26-go kwietnia w Rzymie męczeństwo św. Kleta, Papieża, drugiego następcy św. Piotra w rządach Kościołem. Otrzymał koronę męczeńską w prześladowaniu chrześcijan za panowania Domicjana.
Tamże dzień pamiątkowy św. Marcelego, Papieża, który pod panowaniem Maksymiana wraz z Klaudiuszem, Cyrynem i Antoninem został ścięty z powodu Wiary świętej. Prześladowanie było wtedy tak niezwykle gwałtowne, że w ciągu jednego miesiąca siedemnaście tysięcy chrześcijan zostało uwieńczonych koroną męczeńską.
W Amazei w Poncie śmierć męczeńska św. Bazyleusza, Biskupa. Za panowania cesarza Licyniusza oddał chwalebnie swe życie. Ciało jego wrzucono do morza, lecz objawienie niebieskie wskazało je uczniowi Bazyleusza, Elpidiforowi, który je uczciwie pogrzebał.
W Bradze w Portugalii pamiątka św. Piotra, Męczennika, pierwszego Biskupa owego miasta.
W Vienne uroczystość św. Klarencjusza, Biskupa i Wyznawcy. — W Weronie uroczystość św. Lucyda, Biskupa.
W klasztorze St. Riquier pamiątka św. Ryszarda, Kapłana i Wyznawcy. — W Troyes uroczystość św. Eksuperancji, Dziewicy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze