Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 25-go kwietnia w Aleksandrii uroczystość św. Marka, Ewangelisty. Jako uczeń i tłumacz św. Piotra, Apostoła, napisał w Rzymie na prośbę współwyznawców swą Ewangelię. Zabrał ją potem z sobą do Egiptu i założył tam w Aleksandrii Kościół. Później został z powodu swej wiary schwytany, związany i wleczony po kamieniach i skałach; potem wrzucono go do więzienia. Tam pokrzepił go najpierw Anioł, a wreszcie ukazał mu się nawet sam Zbawiciel i powołał go do wspaniałości niebieskiej w ósmym roku rządów cesarza Nerona.
W Syrakuzach śmierć męczeńska św. Ewodiusza, Hermogena i Kallista.
W Antiochii pamiątka św. Stefana, Biskupa, któremu za cesarza Zenona heretyccy przeciwnicy Soboru Chalcedońskiego wielokrotnie dokuczali, a wreszcie wrzucili go do rzeki Orontes.
Tamże męczeństwo św. Filona i Agatopodosa, Diakonów.
W Aleksandrii uroczystość św. Aniana, ucznia i następcy św. Marka na stolicy Biskupiej, który obfity w cnoty zasnął w Panu.
W klasztorze Lobbes dzień zgonu św. Ermina, Biskupa i Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze