Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 22-go kwietnia w Rzymie przy drodze Apijskiej dzień zgonu św. Sotera, Papieża i Męczennika. — Tamże uroczystość św. Kajusa, Papieża, który pod panowaniem Dioklecjana odebrał koronę męczeńską.
W Smyrnie w Turcji pamiątka św. Uczniów Pana Jezusa: Apellesa i Lucjusza.
Tego samego dnia uroczystość bardzo wielu Męczenników, którzy w rok po śmierci wspomnianego wczoraj św. Symeona, również w Wielki Piątek w różnych miejscowościach państwa perskiego zostali straceni przez króla Szapura z powodu wiary chrześcijańskiej. W walce tej cierpiał najpierw rzezaniec Acades, szczególny ulubieniec króla, potem Biskup Milles, wyróżniający się świętobliwym życiem i cudami, dalej Biskup Akepsimas z kapłanem swoim Jakubem, jak też kapłani Aitala i Józef, oraz diakoni Azadanes i Abdierus z wielu klerykami. Również Biskupi Mareas i Bicor z dwudziestoma innymi Biskupami, dwustu pięćdziesięcioma klerykami, bardzo wielu mnichami i poświęconymi Bogu Dziewicami. Między nimi znajdowała się też siostra św. Symeona — Tarbula i jej towarzyszka, które przywiązano do pali, przerżnięto piłą na poły i tak w najokrutniejszy sposób umęczono.
Także w Persji męczeństwo św. Parmeniusza, Helimena i Chryzotelusa, oraz św. Łukasza i Mucjusza, Diakonów, których zwycięskie walki opisane są w aktach Męczenników Abdona i Sennena.
W Aleksandrii dzień zgonu św. Leonida, Męczennika, ojca Orygenesa, który cierpiał pod panowaniem cesarza Sewerem.
W Lyonie uroczystość św. Epipodiusza, pochwyconego z jego towarzyszem Aleksandrem podczas prześladowania pod panowaniem Antoniusza Verusa i ściętego po okrutnych mękach.
Pod Sens uroczystość świętego Leona, Biskupa i Wyznawcy. — W Anastazjopolu dzień pamiątkowy świętego Teodojra, Biskupa, sławnego wszędzie swymi cudami.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze