Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 21-go kwietnia w Canterbury w Anglii uroczystość św. Anzelma, Biskupa, którego święte życie jego i wielka uczoność błyszczały daleko.
W Persji dzień zgonu św. Symeona, Biskupa Seleucji i Ktezyfonu. Na rozkaz króla Persów Sapora został pojmany, okuty w ciężkie żelazne kajdany i stawiony przed niesprawiedliwych sędziów. Ponieważ jednak nie chciał kłaniać się słońcu, ale publicznie i nieustraszenie dawał świadectwo o Jezusie Chrystusie, musiał najpierw długi czas cierpieć w ciasnym więzieniu ze stu innymi Biskupami, kapłanami i klerykami różnego stopnia. Kiedy później nawrócony przez Symeona wychowawca króla Ustazanes wytrwał śmierć męczeńską, przyszła w sam Wielki Piątek kolej i na niego z wszystkimi towarzyszami. Najpierw przebito wszystkich mieczem przed jego oczyma, a podczas kaźni dodawał im odwagi. Na końcu zaś został sam ścięty. Z nim cierpieli między innymi także czcigodni kapłani Abdechalasz i Ananiasz, Puzycjusz, naczelnik sztukmistrzów dworskich. Ponieważ dodawał odwagi chwiejącemu się Ananiaszowi i wstrzymał go od wyparcia się Wiary świętej, ponieść musiał szczególnie okrutną śmierć: przebito mu kark i wyrwano przezeń od tyłu język. Po ojcu poszła na śmierć jego córka, poświęcona Bogu dziewica.
W Aleksandrii pamiątka św. Aratora, Kapłana i św. Fortunata, Feliksa, Sylwiusza i Witalisa, zmarłych w więzieniu za wiarę.
Tak samo ponieśli za panowania Dioklecjana śmierć męczeńską św. Apollo, Izacjusz i Krotates. — W Antiochii uroczystość św. Anastazego Synaity, Biskupa.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze