Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 9-go kwietnia w Antiochii świętego Prochora, jednego z siedmiu pierwszych diakonów; odznaczony wiarą i cudami zyskał koronę męczeńską.
W Rzymie dzień zgonu św. Męczenników Demetriusza, Koncessa, Hilarego i towarzyszy.
W Syrmium męczeństwo siedmiu św. Dziewic, które wspólnie za cenę własnej krwi okupiły życie wieczne.
W Cezarei w Kapadocji dzień pamiątkowy św. Eupsychiusza, który z powodu zburzenia świątyni bogini Fortuny otrzymał koronę męczeńską za panowania Juliana Apostaty.
W Amidzie w Mezopotamii uroczysty obchód św. Akacjusza, Biskupa, który nawet naczynia kościelne kazał stopić i sprzedać, by za otrzymaną sumę wykupić niewolników.
W Rouen pamiątka św. Hugona, Biskupa i Wyznawcy. W S. Die uroczystość św. Marcela, Biskupa, słynnego wielu cudami.
W Judei uroczystość pamiątkowa św. Maryi Kleofasowej, krewnej Najświętszej Maryi Panny.
W Rzymie przeniesienie relikwii św. Moniki, matki św. Augustyna, Biskupa. Zostały one sprowadzone z Ostii do Rzymu przez Papieża Marcina V i z czcią wielką umieszczone w kościele świętego Augustyna.
W Mons w Hennegau uroczystość św. Waldetrudy, której życie odznaczało się świętością i cudami.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze