Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 8-go kwietnia w Aleksandrii śmierć męczeńska św. Edezjusza, brata św. Apfaniusza. Gdy podczas prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Maksymiana Galeriusza zapytał otwarcie pogańskiego sędziego jak może zmuszać poświęcone Bogu dziewice do prostytucji, został pojmany przez zbirów, w najokrutniejszy sposób umęczony i wrzucony do morza.
W Afryce męczeństwo świętych Januarego, Maksyma i Makarego. W Kartaginie pamiątka św. Koncessy, Męczenniczki.
Tego samego dnia uroczystość św. Herodiona, Asynkryta i Flegona, których Apostoł Paweł wspomina w liście do Rzymian.
Pod Koryntem uroczystość św. Dionizego, który przez swą uczoność i oświeceniem w sprawach wiary był powołany pouczać nie tylko własnych diecezjan, ale listami nawet Biskupów innych miast i krajów. Posiadał przy tym tak wielki szacunek dla Papieży rzymskich, że co niedzielę kazał czytać ich listy w kościele.
W Tours uroczystość pamiątkowa św. Perpetuusa, Biskupa, słynącego daleko nadzwyczajną świętością. W Como uroczystość świętego Amantiusza, Wyznawcy i Biskupa.
W Ferentino dzień zgonu św. Redempta, Biskupa, którego wspomina Papież św. Grzegorz I.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze