Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 7-go kwietnia w Rouen uroczystość św. Jana Chrzciciela de la Salle, Wyznawcy, założyciela zakonu Braci Szkolnych, zajmującego się szczególnie ubogimi dziećmi, czym zyskał wielkie zasługi wobec Kościoła i społeczeństwa.
W Afryce śmierć męczeńska św. Epifaniusza, Biskupa, oraz świętych Donata i Rufina z trzynastu towarzyszami.
W Cylicji uroczystość pamiątkowa św. Kalliopiusza, Męczennika, po różnych mękach przybitego do krzyża głową w dół, przez co zdobył wspaniałą palmę męczeńską za panowania prefekta Maksymiana.
W Aleksandrii męczeństwo św. Peleuzjusza, Kapłana. W Weronie uroczystość pamiątkowa św. Saturnina, Biskupa i Wyznawcy.
W Nikomedii pamiątka św. Cyriaka i jego dziesięciu towarzyszy. W Synopie w Poncie pamiątka dwustu Męczenników.
W Rzymie uroczystość św. Hegezypa, który niedługo po śmierci Apostołów przybył do Papieża Aniceta do Rzymu i pozostawał tamże do pontyfikatu Eleuteriusza. Napisał historię Kościoła od śmierci Chrystusa Pana do dni swoich.
W Syrii pamiątka świętego Afraatesa, Pustelnika, broniącego swymi cudami wiary katolickiej za czasów cesarza Walensa.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze