Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 27-go marca w Damaszku pamiątka św. Jana Damasceńskiego, Nauczyciela Kościoła i Wyznawcy.
W Drizipara w Pannonii męczeństwo św. Aleksandra, Żołnierza, który zwycięsko przetrwał wiele walk za Chrystusa i po wielu cudach zakończył swe męki ugodzony mieczem, za panowania cesarza Maksymiana.
Tegoż dnia św. Filetusa, Senatora, jego małżonki Lidii, ich synów Makeda i Teoprepisa, również dowódcy wojsk Amfilochiusza i kata Chronidasa, którzy wszyscy śmierć ponieśli za Wiarę Chrystusową.
W Persji uroczystość pamiątkowa Świętych Zanitasa, Łazarza, Marotasa i Narzesa razem z pięcioma innymi, którzy byli męczeni w najokrutniejszy sposób i zasłużyli sobie na palmy męczeństwa pod panowaniem króla perskiego Sapora.
W Salzburgu uroczystość św. Ruperta, Biskupa i Wyznawcy, który z wielkim powodzeniem głosił świętą Ewangelię wśród Bawarczyków i Austriaków
W Egipcie pamiątka św. Jana, Pustelnika, męża wielkiej świętobliwości. Prócz innych łask posiadał on także dar przepowiadania, mocą którego przepowiedział cesarzowi Teodozjuszowi zwycięstwo nad buntownikami Maksyma i Eugeniusza.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze