Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 26-go marca w Rzymie przy Via Lavicana dzień zgonu św. Kastulusa. Był on pokojowym w pałacu cesarskim i przyjacielem chrześcijan. Z powodu swego stałego wyznawania wiary był trzy razy przesłuchiwany i trzy razy rozciągnięty na torturach. W końcu wrzucono go do wielkiego dołu i zasypano ziemią. Tym sposobem posiadł koronę męczeńską.
Tamże gromada św. Męczenników: Piotra, Marcjana, Jowina, Tekli i Kasjana i innych.
W Pentapolis w Libii dzień zgonu św. Teodora, Biskupa, Ireneusza, Diakona, jak też Serapiona i Ammoniusza, Lektorów.
W Sirmium św. Montana, Kapłana i Męczennika, i św. Maksymy, którzy oboje zostali zatopieni w rzece za wyznanie Wiary św.
Również św. Męczenników Kwadratusa, Teodozjusza, Emanuela z czterdziestoma towarzyszami.
W Aleksandrii męczeństwo św. Eutychiusza i innych, którzy z powodu wiary katolickiej zostali ścięci przez ariańskiego biskupa Grzegorza za czasów cesarza Konstancjusza.
Tegoż dnia uroczystość św. Ludgera, Biskupa z Munster, który głosił Saksończykom Ewangelię św.
W Saragossie w Hiszpanii św. Braulio, Biskupa i Wyznawcy. — W Trewirze św. Feliksa, Biskupa.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze