Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 25-go marca uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
W Rzymie męczeństwo św. Kwiryna, Męczennika pod panowaniem cesarza Klaudiusza. Po utracie swych dóbr, po straszliwym więzieniu i częstym biczowaniu został ścięty i wrzucony do Tybru. Jego święte ciało chrześcijanie wyłowili i pochowali w Cymetrium Poncjanusa. — Tamże dwustu sześćdziesięciu dwóch św. Męczenników.
W Syrmium śmierć męczeńska św. Ireneusza, Biskupa, który został skazany na najokropniejsze męczarnie, potem długo dręczony w więzieniu, a ostatecznie ścięty przez namiestnika Probusa za czasów cesarza Maksymiana.
W Nikomedii św. Duli, która była niewolnicą u pewnego oficera. Została zabita w obronie swej niewinności i tak uzyskała koronę męczeńską.
W Jerozolimie pamiątka świętego Łotra, który na krzyżu wyznał Chrystusa i za to usłyszał słowa: "Jeszcze dzisiaj ze Mną będziesz w raju!"
W Laodycei św. Pelagiusza, który został skazany na wygnanie za panowania Walensa, różne musiał znosić udręczenia za wyznanie Wiary św., później jednakże mógł życie swe spokojnie zakończyć w Panu.
W Pistoi św. Baroncjusza i Dezyderiusza, Wyznawców.
W klasztorze na wyspie Aindreete na Loarze uroczystość św. Hermenlanda, Opata, którego święte życie zostało potwierdzone przez Boga cudami.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze