Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 24-go marca w Rzymie męczeństwo św. Marka i Tymoteusza, którzy zdobyli sobie palmę zwycięstwa za panowania cesarza Antonina.
Tamże świętego Epigmeniusza, Kapłana, który zyskał koronę męczeństwa ścięty mieczem podczas prześladowania dioklecjańskiego chrześcijan z rozkazu sędziego Turpiusza.
W Rzymie św. Pigmeniusza, Kapłana, który wrzucony do Tybru za wyznawanie wiary Chrystusowej, zdobył sobie koronę zwycięstwa pod panowaniem odstępnego cesarza Juliana. W Cezarei w Palestynie dzień zgonu św. Męczenników: Tymolausza, Dionizego, Pauzysa, Romulusa, Agapiusza i jeszcze jednego Aleksandra i Dionizego, którzy zostali ścięci i tym sposobem włączeni do chwały wiecznej podczas prześladowania dioklecjańskiego na rozkaz starosty Urbana.
W Mauretanii pamiątka św. Braci Romulusa i Sekundusa, którzy śmierć ponieśli za wiarę Chrystusa.
W Triencie męczeństwo św. Szymona, Dziecięcia, które zostało zamordowane przez żydów w sposób okrutny, a potem zostało wsławione wielu cudami.
W Synadzie we Frygii pamiątka świętego Agapita, Biskupa.
W Bresci we Włoszech świętego Latyna, Biskupa. — W Syrii świętego Seleukusa, Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze