Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 23-go marca w Afryce męczeństwo św. Wiktoriana, Prokonsula Kartagińskiego, dwóch Braci z Aquae regiae, oraz dwóch św. Kupców, w tym Frumencjusza, którzy według opisu Biskupa św. Wiktora w Utyce otrzymali świetne korony zwycięstwa za stałe wyznawanie Wiary św. podczas prześladowania chrześcijan za panowania króla Huneryka.
Również św. Feliksa z dwudziestu towarzyszami. — W Cezarei w Palestynie śmierć męczeńska św. Nikona z dwudziestu dziewięcioma towarzyszami. — Tak samo gromadka św. Męczenników: Dumicjusz, Pelagia, Akwila, Eparchiusz i Teodozja.
W Limie w Peru dzień zgonu św. Turybiusza, Arcybiskupa, którego działalność dla rozszerzenia Wiary św. i podniesienia karności kościelnej przyniosła wiele owoców w Ameryce.
W Antiochii św. Teodulusa, Kapłana. — W Cezarei św. Juliana, Wyznawcy.
W Campanii świętego Benedykta, Zakonnika, który został zamknięty w rozpalonym piecu przez Gotów, lecz na drugi dzień wyszedł z niego nieuszkodzony.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze