Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 13-go marca w Nikomedii dzień śmierci św. Męczenników Macedoniusza, jego małżonki Patrycy i i córki Modesty.
W Nicei św. Teusetasa, Męczennika, który został spalony za wiarę wraz z synem Horresem, a także św. Teodorą, Nimfodorą, Markiem i Arabią.
W Hermopolis w Egipcie św. Sabinusa, Męczennika, którego po wielokrotnych cierpieniach utopiono w rzece.
W Persji św. Krystyny, Dziewicy i Męczenniczki. — W Kordowie św. Ruderyka, Kapłana i św. Salomona, którzy w męczeństwie życie swe oddali Panu.
W Konstantynopolu św. Nicefora, Patriarchy, nieustraszonego obrońcy dawnej nauki i podania, czego też dowiódł wobec obrazoburcy Leona Armeńczyka, występując za czczeniem obrazów Świętych. Wskutek tego został zesłany na wygnanie i zakończył swój żywot po czternastoletnim męczeństwie.
W Camerino św. Ansovinusa, Biskupa i Wyznawcy. — W Tebaidzie pochowanie świętej Eufrazji, Dziewicy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze