Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 12-go marca w Rzymie św. Grzegorza, Papieża i odznaczonego Nauczyciela Kościoła, który stworzył wiele wspaniałych dzieł i nawrócił Anglików do wiary chrześcijańskiej. Dzięki temu zyskał przydomek "Wielkiego", zwą go też Apostołem Anglii. Także w Rzymie św. Mamilianusa, Męczennika.
W Nikomedii męczeństwo św. Piotra. Ponieważ jako kamerdyner cesarza Dioklecjana otwarcie wypowiedział swe zdanie o okropnym prześladowaniu Męczenników, został na rozkaz cesarza publicznie postawiony przed sądem, torturowany, długo biczowany, obsypany solą, oblany octem i prażony powoli na ruszcie. W ten sposób udowodnił czynem, że nie tylko imię, ale także wiarę odziedziczył po św. Piotrze.
Tamże św. Egdunusa, Kapłana z siedmiu towarzyszami, z których codziennie jednego zabijano, aby pozostałych nabawić większego strachu.
W Konstantynopolu św. Teofana, który opuścił wszystkie swe bogactwa, aby zostać ubogim zakonnikiem. Za obronę świętych obrazów był więziony dwa lata przez bezbożnego Leona Armeńczyka, a potem zesłany na wygnanie do Samotracji, gdzie wyczerpany wskutek długotrwałych cierpień wyzionął ducha. Jaśniał także wielu cudami.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze