Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 11-go marca w Kartaginie świętego Herakliusza i Zozymusa, Męczenników.
W Aleksandrii męczeństwo św. Kandyda, Piperiona i dwudziestu towarzyszy.
W Laodycei w Syrii św. Trofima i Talusa, Męczenników, którzy za czasów prześladowania dioklecjańskiego po wielu okrutnych mękach zdobyli koronę wiecznej wspaniałości.
W Antiochii pamiątka wielu św. Męczenników. Na rozkaz cesarza Maksymiana położono niektórych na rozpalonych rusztach i to nie dlatego, aby ich szybko pozbawić życia, ale żeby się powoli smażyli. Innych znowu poddano najokrutniejszym torturom i mękom, aż w końcu wszyscy zyskali palmę męczeństwa.
W Kordowie św. Eulogiusza, Kapłana, którego uznano godnym towarzyszenia w śmierci Męczennikom tego miasta w czasie prześladowania chrześcijan przez Saracenów, zwłaszcza że już przedtem z nimi współzawodniczył za pomocą pism omawiających naszą św. Wiarę.
W Sardes św. Eutymiusza, Biskupa, który za obronę czci obrazów został wysłany na wygnanie przez obrazoburcę cesarza Michała, a w końcu zdobył sobie koronę męczeńską za panowania cesarza Teofila.
W Jerozolimie św. Sofroniusza, Patriarchy. — W Mediolanie św. Benedykta, Biskupa.
W okręgu Amiens św. Firmina, Opata. — W Kartaginie św. Konstantyna, Wyznawcy.
W Babuko w Kampanii św. Piotra, Wyznawcy, słynącego ze swego cudotwórstwa.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze