Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 10-go marca w Sebaście w Armenii uroczystość czterdziestu św. Męczenników.
W Apamei we Frygii dzień zgonu św. Kajusa i Aleksandra, Męczenników, którzy po chwalebnej walce zyskali palmę zwycięstwa, jak opowiada sprawozdanie Biskupa Apolinarego z Hierapolis.
W Persji zgon czterdziestu dwóch św. Męczenników.
W Koryntii św. Kondrata, Dionizego, Cypriana, Anektusa, Pawła i Krescencji, którzy zostali skazani na ścięcie mieczem przez namiestnika Jasona za czasów prześladowania Decjusza i Waleriana.
W Afryce męczeństwo św. Wiktora, w którego uroczystość św. Augustyn przed zgromadzonymi wiernymi wypowiedział mowę pochwalną.
W Jerozolimie św. Makarego, Biskupa i Wyznawcy, za którego poradą miejsca święte zostały oczyszczone i ozdobione wspaniałymi bazylikami przez Konstantego i Helenę.
W Paryżu pochowanie św. Droktoweusza, Opata, ucznia świętego Germana, Biskupa. — W klasztorze Bobbio św. Aftelasa, Opata, obdarzonego mocą cudotwórstwa.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze