Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 9-go marca w Rzymie św. Franciszki, Wdowy, wielce szanowanej wskutek swego zacnego urodzenia, świętobliwego życia i cudów, które Pan Bóg przez nią zdziałał.
Pod Sebastą w Armenii zgon czterdziestu Męczenników z Kapadocji za panowania Licyniusza, a namiestnictwa Agrykolausza. Po długiej i ciężkiej kaźni potłuczono im twarze kamieniami, później zaś sędzia kazał Wyznawców obnażyć i podczas najostrzejszej pory zimowej przez noc wystawić na zamarzniętym jeziorze, wskutek czego popękała im skóra na ciele. Na wpół martwym połamano kości, czyniąc ich uczestnikami chwały męczeńskiej. Święty Bazyli i inni Ojcowie Kościoła szczególnie wychwalają w swych pismach odwagę i stateczność ich przywódców Cyriona i Kandyda. Uroczystość tych Męczenników obchodzi się następnego dnia.
W Nyssie pochowanie św. Grzegorza, Biskupa, brata św. Bazylego Wielkiego. Pomimo swych wielkich umiejętności i głębokiej nauki został pozbawiony Stolicy Biskupiej przez ariańskiego cesarza Walensa.
W Barcelonie w Hiszpanii świętego Pacjana, Biskupa, który zasłynąwszy świętobliwym życiem jak też potęgą wymowy, zakończył żywot doczesny w sędziwym wieku za panowania cesarza Teodozjusza.
W Bolonii św. Katarzyny, Dziewicy z zakonu Klarysek, której relikwie dzięki jej cnotom i świątobliwości pozostają tam do dzisiaj w pamięci i poszanowaniu.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze