Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 4-go marca w Wilnie na Litwie pamiątka św. Kazimierza, syna króla polskiego Kazimierza III. W poczet Świętych zaliczył go Papież Leon X.
W Rzymie przy Via Appia dzień śmierci św. Lucjusza I, Papieża. Za czasów Waleriana był on za swą wiarę zesłany na wygnanie, później za sprawą Bożą dozwolono mu wrócić do swej owczarni, aż w końcu ścięto go po licznych walkach z heretyckimi nowinkarzami. Święty Cyprian obdarzył tego Świętego jak najzacniejszymi pochwałami.
Przy tejże samej Via Appia pochowanie 900 Męczenników w katakumbach św. Cecylii.
Tego samego dnia urzędnika pałacowego Kajusa, którego wrzucono do morza razem z dwudziestoma siedmioma towarzyszami.
W Nikomedii świętego Hadriana, Męczennika wraz z dwudziestoma trzema towarzyszami, którym za panowania cesarza Dioklecjana połamano ręce i nogi. Tamże męczeństwo św. Archelausza, Cyryla i Focjusza.
W Chersonnesie męczeństwo św. Bazyliusza, Eugeniusza, Agatodorusa, Elpidiusza, Eteriusza, Capito, Efrema, Nestora i Arkadiusza, Biskupów.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze