Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 3-go marca w Cezarei w Palestynie męczeństwo św. Marynusa, Żołnierza i Asteriusza, Senatora. Działo się to za czasów prześladowania Waleriana. Marynus został przez innych żołnierzy ogłoszony chrześcijaninem, wyznał przed sędzią otwarcie swą wiarę, za co go ścięto mieczem. Gdy Asteriusz owinął martwe ciało żołnierza w swój płaszcz i chciał je na plecach zanieść na miejsce pochówku, za takie uczczenie Męczennika sam dostąpił chwały ofiarowania życia swego za Jezusa Chrystusa.
W Hiszpanii dzień śmierci św. Hemiteriusza i Chelidoniusza, Męczenników. Obydwaj jako żołnierze byli na kwaterze w Leonie, gdy wybuchło prześladowanie. Natychmiast udali się więc do Kalahorry, aby wyznać że są chrześcijanami, gdzie też po wielorakich katuszach zdobyli sobie palmę męczeńską.
Tego samego dnia pamiątka św. Męczenników Feliksa, Luciolusa, Fortunata, Marcji i ich towarzyszy.
Również św. Kleonikusa, Eutropiusza i Bazylizeusza, Żołnierzy, którzy zwyciężyli chwalebnie prześladowanie maksymiańskie z czasów namiestnika Asclepiadesa przez śmierć na krzyżu.
W Bresci św. Tycjana, Biskupa i Wyznawcy. W Bamberdze św. Kunegundy, Cesarzowej. Jako żona św. Henryka, za jego przyzwoleniem zachowała dziewiczość w stanie małżeńskim. Swój zasłużony żywot zakończyła spokojnie w Panu, będąc uświetniona wielu cudami.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze