Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 2-go marca w Rzymie przy Via Latina męczeństwo św. Jovinusa i Bazyleusza za panowania cesarza Waleriana i Gallienusa.
Również w Rzymie wielu św. Męczenników, którzy długo torturowani za panowania cesarza Aleksandra i prefekta miejskiego Ulpiana, zostali w końcu skazani na śmierć.
W Porto św. Męczenników Pawła, Herakliusza, Sekundyli i Januarii. W Cezarei w Kapadocji św. Męczenników Lucjusza, Absalona i Lorgiusza, z których pierwszy był Biskupem.
W Campanii pamiątka osiemdziesięciu św. Męczenników, których pomordowali Longobardowie za wzbranianie się przed spożyciem mięsa ofiarowanego bożkom i modlitwą do koziej głowy.
W Rzymie świętego Simplicjusza, Papieża i Wyznawcy. W Anglii św. Ceadda, Biskupa z Lithfield, którego cnotliwy żywot z uznaniem wspomina święty Beda.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze