Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 1-go marca w Rzymie pamiątka 260 Męczenników, którzy za czasów Klaudiusza nie chcąc się zaprzeć Wiary św. skazani zostali na zakopanie w piasku przy Porta Salaria, a później w amfiteatrze żołnierze zabili ich strzałami.
Również dzień śmierci św. Męczenników Leona, Donata, Abundantiusza i Nicefora z dziewięcioma towarzyszami. W Marsylii św. Hermesa i Hadriana, Męczenników.
W Heliopolis św. Eudoksii, która ochrzczona przez Biskupa Teodoreta za czasów trajańskiego prześladowania chrześcijan, także przezeń została przygotowana na bliską walkę. Na rozkaz namiestnika Wincentego została ścięta, przez co otrzymała koronę męczeńską.
Tego samego dnia św. Antoniny, która za czasów prześladowania dioklecjańskiego za urąganie bożkom po wielokrotnych męczarniach została włożona do miecha i wrzucona do bagna w pobliżu miasta Cea.
Pod Kaisersworth św. Suitberta, Biskupa, który za Pontyfikatu Papieża Sergiusza krzewił wiarę między Fryzyjczykami, Batawczykami i innymi plemionami niemieckimi.
W Angers św. Albina, Biskupa i Wyznawcy, który odznaczał się cnotami i świętobliwym życiem. W okręgu Le Mans św. Sywiarda, Opata.
W Perugii przeniesienie świętego Herculana, Biskupa, którego król Gotów Totilas kazał ściąć. Ojciec św. Grzegorz donosi, że gdy czterdzieści dni po śmierci otworzono grób Biskupa, znaleziono ciało zrośnięte z głową i nienaruszone, jakoby nigdy przez miecz nie było dotknięte.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze