Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 12-go lutego w Barcelonie w Hiszpanii uroczystość św. Eulalii, Dziewicy, którą za czasów Dioklecjana torturowano, rozszarpano, palono, a w końcu przybito do krzyża, czyniąc godną pozyskania chwalebnej korony męczeńskiej.
W Afryce pamiątka św. Damiana, Żołnierza i Męczennika.
W Kartago św. Modesta i Juliana, Męczenników, w Aleksandrii św. dzieci Modesta i Ammoniusza.
W Antiochii pamiątka św. Melecjusza, Biskupa, który był wielokrotnie skazany za wiarę katolicką na wygnanie, aż zakończył żywot doczesny w Konstantynopolu. Św. Jan Chryzostom i Grzegorz Nazjański poświęcili jego cnotliwemu życiu wspaniałe pochwały.
W Konstantynopolu uroczystość św. Antoniusza, Patriarchy, za czasów panowania cesarza Leona VI.
W Weronie dzień śmierci św. Gaudentego, Wyznawcy i Biskupa.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze