Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 11-go lutego w Toskanii przy Monte Senario uroczystość siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów, którzy spokojnie zasnęli w Panu po nadzwyczaj surowym życiu, obfici w zasługi i cuda. Tak jak za życia byli spojeni duchem prawdziwej braterskości, podobnie też po śmierci zyskali wspólne uwielbienie. Ojciec św. Leon XIII dodał ich wszystkich w poczet Świętych.
W Afryce pamiątka św. Saturninusa, Kapłana, nadto św. Dativusa, Feliksa, Ampeliusza i ich towarzyszy, którzy za czasów prześladowania cesarza Dioklecjana zostali schwytani przez oprawców i za obchodzenie św. Tajemnic ponieśli śmierć męczeńską pod prokunsulem Anolinusem.
W Numidii uroczystość pamiątkowa niezliczonych św. Męczenników, którzy zostali schwyceni podczas tego prześladowania i zamordowani po okrutnych katuszach, ponieważ mimo cesarskiego rozporządzenia nie chcieli wydać Pisma świętego.
W Adrianopolu dzień śmierci św. Lucjusza i jego towarzyszy z czasów Konstancjusza. Musiał on znosić wiele dolegliwości za sprawą Arian, aż zakończył swoje męczeństwo w więzieniu. Jego towarzysze, zacni obywatele miejscy, zostali skazani na śmierć przez dworzanina ariańskiego Filagriusza, ponieważ nie chcieli mieć żadnej styczności z Arianami, których wcześniej na Soborze w Sardyce wykluczono z łona Kościoła.
W Lyonie pamiątka świętego Dezyderiusza, Męczennika i Biskupa w Vienne.
W Rawennie dzień śmierci św. Calocerusa, Biskupa i Wyznawcy.
W Mediolanie św. Łazarza, Biskupa, w Capua św. Castrenzysa, Biskupa.
W Laudon uroczystość św. Seweryna, Opata z St. Maurice, dzięki którego modlitwie król Klodewig został uwolniony od długoletniej choroby.
W Egipcie pamiątka cnotliwego Jonasza, Mnicha.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze